Software voor de Duivensport

 

Veelgestelde vragen

1. Wat is shareware?

2. Krijg ik een CD-ROM toegestuurd als ik een licentie aanschaf?

3. Hoe krijg ik nieuwe versies?

4. Moet ik voor iedere nieuwe versie betalen?

5. Is Rekenaar goedgekeurd door de NPO?

6. De evaluatieperiode is verlopen maar ik heb nog niet goed getest. Kan de evaluatieperiode verlengd worden?

7. Kan ik wedvluchtgegevens (poulebrieven en aankomsten) overdragen aan het rekencentrum van de kring, afdeling etc.?

8. Kan een UDP-bestand van Rekenaar ingelezen worden door een (verouderd) DOS-programma zoals Urion?

9. Kan ik tijdens het vliegseizoen overstappen op Rekenaar?

10. Kunnen we de uniforme inkorflijst van de NPO gebruiken?

11. Kan ik ons eigen poulesysteem, kampioenschapssysteem, puntenverdeling, aantal prijzen etc. instellen?

12. Is Rekenaar ook geschikt om door een rekencentrum te worden gebruikt?

13. Welke licentie heb ik nodig?

14. Heb ik de Helpdesk echt nodig?

15. Waar kan ik met mijn wensen en problemen dan terecht?

16. Mogen alleen geregistreerde gebruikers hun wensen en problemen indienen?

17. Als ik de aankomsten uit een elektronisch constateersysteem inlees, worden dan de poulebrieven, die we al met de hand hadden ingevoerd, overschreven?

18. Hoe blijf ik op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen?

19. De PC van de vereniging heeft geen Internetaansluiting en geen CD-ROM speler. Hoe kan ik Rekenaar dan installeren?

20. Onze PC (laptop) heeft geen seriële aansluiting (COM poort). Hoe kan ik dan een constateersysteem aansluiten?

21. Het onderste deel van het "Verbanden en Poules"-venster is niet zichtbaar omdat de Taakbalk er voor zit. Wat kan ik hieraan doen?

22. We krijgen er nieuwe leden bij van een andere vereniging die nog geen gebruik maakte van Rekenaar. Moeten we nu alle gegevens opnieuw invoeren en alle duiven opnieuw koppelen?

24. Waarom ziet jullie website er niet zo flitsend uit (zeg maar gerust simpel)?


Wat is shareware?

Shareware is software die gratis kan worden opgehaald en, in de originele vorm, onbeperkt mag worden verspreid. Deze software kan enige tijd kostenloos worden uitgeprobeerd. Wil je het programma blijven gebruiken, dan moet er een vergoeding worden betaald.

Rekenaar is in feite trailware. Dat houdt in dat je het gratis en onbeperkt kan uitproberen, maar dat het slechts tijdelijk werkt. In het programma zit een vaste einddatum ingebouwd. Na een proefperiode van twee maanden kun je de software niet meer gebruiken tenzij je je aanmeldt als gebruiker en een vergoeding betaalt. Je bent dan een geregistreerde gebruiker en ontvangt een registratiecode. Hiermee kun je jouw versie van Rekenaar gedurende een onbeperkte tijd gebruiken.

 

Krijg ik een CD-ROM toegestuurd als ik een licentie aanschaf?

Nee, je ontvangt alleen een betalingsbewijs en de bovengenoemde registratiecode. Al onze software staat op de website en kan door iedereen gedownload worden. Om de kosten voor jou en voor ons zoveel mogelijk te beperken versturen wij standaard geen CD-ROM's. Als je Rekenaar toch graag op CD-ROM wilt hebben dan kun je die bestellen.

 

Hoe krijg ik nieuwe versies?

Alle geregistreerde gebruikers (en overige geinteresseerden) sturen wij een Update Service bericht zodra een nieuwe versie uit is. Iedereen kan dan zelf de betreffende update van onze website downloaden. Volg daarbij de aanwijzingen voor het downloaden en installeren van een update. Wij versturen standaard geen CD-ROM's. Er verschijnen regelmatig nieuwe versies van ons programma. Als wij bij iedere nieuwe versie al onze gebruikers een CD-ROM zouden moeten sturen dan zouden wij onze prijzen drastisch moeten verhogen. Als je Rekenaar toch graag op CD-ROM wilt hebben dan kun je die bestellen.

 

Moet ik voor iedere nieuwe versie betalen?

Nee. Updates zijn gratis. Die kun je zo downloaden en installeren. Voor upgrades, d.w.z. echt nieuwe versies die hooguit eenmaal per jaar verschijnen en waarin de functionaliteit is uitgebreid moet je over een Onderhoudspakket beschikken.

 

Is Rekenaar goedgekeurd door de NPO?

Ja. Rekenaar is officieel toegelaten door de NPO als applicatiesoftware ten behoeven van elektronische constateersystemen. Dit is o.a. gepubliceerd op de website van de NPO: "Toegelaten applicatiesoftware". Je kunt Rekenaar ook gebruiken als wedvluchtadministratie- en rekenprogramma. Daarvoor gelden geen speciale eisen van de NPO.

 

De evaluatieperiode is verlopen maar ik heb nog niet goed getest. Kan de evaluatieperiode verlengd worden?

Ja. Stuur ons een volledig ingevuld registratieformulier (via de Aanmelden-knop in het Evaluatieperiode-venster). Vermeld bij "Productbestelling" onder "....." dat je om verlenging van de proefperiode vraagt en geef daar de reden van. Meestal verstrekken wij dan kosteloos en zonder enige verplichting een tijdelijke registratiecode waarmee je een poosje de tijd hebt om Rekenaar te beoordelen.

 

Kan ik wedvluchtgegevens (poulebrieven en aankomsten) overdragen aan het rekencentrum van de kring, afdeling etc.?

Ja. Rekenaar ondersteunt het UDP-formaat. Het Universele Digitale Poulebrief-formaat is door de NPO vastgesteld en biedt zeer goede mogelijkheden om wedvluchtgegevens uit te wisselen tussen computerprogramma's. Met Rekenaar kun je UDP-bestanden zowel inlezen als aanmaken. Ieder fatsoenlijk rekencentrum zal gegevens in UDP-formaat probleemloos kunnen verwerken.

 

Kan een UDP-bestand van Rekenaar ingelezen worden door een (verouderd) DOS-programma zoals Urion?

Ja. Er zijn twee versies van het UDP. Tot 2003 werd het UDP'99-formaat gebruikt. Vanaf 2004 hebben het UDP2004, UDP2005, UDP2007 en UDP2008 formaat hun intrede gedaan. Deze laatste versies kunnen sommige verouderde programma's niet aan. Wij doen er echter alles aan om de overdracht van gegevens tussen Rekenaar en andere programma's probleemloos te laten verlopen. Daarom heeft Rekenaar niet alleen de mogelijkheid om alle UDP-formaten in te lezen en UDP2008 aan te maken, maar kunnen wedvluchtgegevens ook in UDP'99-formaat ingelezen of opgeslagen worden. Deze optie is in het leven geroepen speciaal voor hen die programma's gebruiken die niet helemaal bij de tijd zijn.

 

Kan ik tijdens het vliegseizoen overstappen op Rekenaar?

Ja. Dat kan zelfs zonder dat je alle gegevens opnieuw moet intikken. Maak met je oude programma UDP-bestanden van alle reeds gevlogen wedvluchten. Lees deze bestanden in met Rekenaar. Reken de vluchten even opnieuw uit (één muisklik per vlucht). Lees met Rekenaar van iedere liefhebber de ringkoppels uit zijn elektronische constateersysteem en... Je bent weer helemaal bij. Liefhebbers zijn automatisch toegevoegd. Hoklijsten zijn automatisch toegevoegd. Uitslagen zijn klaar om af te drukken en kampioenschappen zijn helemaal bijgewerkt.

 

Kunnen we de uniforme inkorflijst van de NPO gebruiken?

Ja. Rekenaar bevat een venster waarin je de hele inkorflijst in één keer kan invoeren. Rekenaar rekent dan automatisch de rij- en kolomtotalen uit en toont de totaalbedragen ter controle op het scherm.

 

Kan ik ons eigen poulesysteem, kampioenschapssysteem, puntenverdeling, aantal prijzen etc. instellen?

Ja. Alles dat te maken heeft met poule- en kampioenschapssystemen is zoveel mogelijk instelbaar gemaakt. Zoals: poulenaam, inleg, uitbetalingsmethode, uitbetalingspercentage, prijzen, kampioenschapsnaam, vluchtsoort, puntenverdeling, puntenmaximum, puntenminimum, etc. In de Handleiding is precies te vinden welke instelmogelijkheden er zijn en hoe je ze moet gebruiken. Mocht jouw vereniging een methode gebruiken die niet ondersteund wordt door Rekenaar dan kun je een wijzigingsverzoek indienen. Wij proberen dan op korte termijn Rekenaar uit te breiden met de door jou gewenste functionaliteit.

 

Is Rekenaar ook geschikt om door een rekencentrum te worden gebruikt?

Ja. Zelfs al met de Verenigingslicentie kun je in Rekenaar een onbeperkt aantal verbanden instellen. Met een verband kun je vluchten uitrekenen en kampioenschappen bijhouden voor één of meerdere verenigingen. Op deze manier kun je Rekenaar gebruiken om uit te rekenen voor CC, kring, rayon, afdeling etc. Speciaal voor inkorfcentra en rekencentra zijn licenties beschikbaar met extra functionaliteit en overzichten. De ZLU is een voorbeeld van een groot rekencentrum dat Rekenaar gebruikt

 

Welke licentie heb ik nodig?

Over het algemeen volstaat de Verenigingslicentie. Deze licentie is met name bedoeld voor gebruik door individuele verenigingen. Hiermee kun je een onbeperkt aantal spelverbanden instellen en uitrekenen. Met een Verenigingslicentie kun je prima toe als je niet inkorft voor andere verenigingen, maar in voorkomende gevallen juist naar andere verenigingen toe gaat.

De Inkorfcentrumlicentie is met name bedoeld voor gebruik door inkorfcentra en lokalen die op kleine schaal een samenspel uitrekenen. Deze licentie heb je nodig als je gegevens wilt kunnen uitsplitsen per vereniging, dus als je met meerdere verenigingen binnen één spelverband werkt en je wilt een verzamelstaat van een afzonderlijke vereniging kunnen afdrukken of als je gegevens van een afzonderlijke vereniging wilt exporteren naar een UDP-bestand. Zodoende is de Inkorfcentrumlicentie aan te raden zodra je niet alleen voor de eigen vereniging inkorft maar ook voor andere verenigingen. Ook als je gebruik wilt maken van de meldingslijst heb je een Inkorfcentrumlicentie nodig.

De Rekencentrumlicentie is met name bedoeld voor gebruik door rekencentra van CC, rayon, afdeling, etc. Deze licentie is nodig als je gegevens wilt kunnen uitsplitsen per inkorflokaal, dus als je wedvluchtgegevens van meerdere inkorflokalen verwerkt en een verzamelstaat of een uitbetalingstaat van een afzonderlijk inkorflokaal wilt kunnen afdrukken. Tevens is het mogelijk om een gecombineerde uitslag te maken waarop naast de CC-uitslag ook de prijzen van de afzonderlijke verenigingen staan.

 

Heb ik de Helpdesk echt nodig?

Nee. 99% van de vragen kan de gebruiker zelf beantwoorden door de handleiding te lezen. Er is door Venira zeer veel aandacht besteed aan de Help-functies en de daarin ondergebrachte handleiding. Bij ieder venster is een uitgebreide Help-beschrijving opgenomen. Om Rekenaar te kunnen gebruiken is het niet nodig om eerst de volledige documentatie te lezen. Lees als gebruiker in ieder geval wel het hoofdstuk "Gebruiksrichtlijnen" uit de Help-documentatie. Dit zijn slechts zes bladzijden. Hierin wordt duidelijk gemaakt hoe je met Rekenaar moet werken. Gebruik verder tijdens het werken met Rekenaar de Help (F1) zodra je niet (zeker) weet wat je moet invullen of moet doen.

 

Waar kan ik met mijn wensen en problemen dan terecht?

Rekenaar bevat een geïntegreerde procedure voor wijzigingsverzoeken en probleemmeldingen per e-mail. Je kunt al je wensen en problemen vanuit Rekenaar bij Venira aanmelden. Iedere melding wordt in behandeling genomen. Zonodig nemen wij telefonisch contact met je op. Wij proberen zoveel mogelijk aan alle wensen tegemoet te komen. Je krijgt in ieder geval zo snel mogelijk een reactie van ons.

 

Mogen alleen geregistreerde gebruikers hun wensen en problemen indienen?

Nee. Iedereen die een vraag of een verzoek heeft kan dit indienen. Wij maken hierbij geen onderscheid tussen geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers. Een geïnteresseerde vereniging zal Rekenaar immers pas echt gaan gebruiken en zich registreren als gebruiker als aan alle eisen en wensen wordt voldaan.

 

Als ik de aankomsten uit een elektronisch constateersysteem inlees, worden dan de poulebrieven, die we al met de hand hadden ingevoerd, overschreven?

Nee. Als je wedvluchtgegevens uit een constateersysteem wilt inlezen krijg je eerst een venstertje waarop je moet aangeven welke gegevens je wilt inlezen. Als je alleen de aankomsten wilt inlezen en geen poulebrieven dan kruis je hierop alleen het 'Aankomsten'-vakje aan. De reeds ingevoerde poulebrieven blijven dan ongewijzigd.

 

Hoe blijf ik op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen?

Meld je aan bij de Update Service.

 

De PC van de vereniging heeft geen Internetaansluiting en geen CD-ROM speler. Hoe kan ik Rekenaar dan installeren?

Er zijn een aantal mogelijkheden.

1: Zet het installatiebestand van Rekenaar (b.v. RekDisk360.exe) met behulp van een tool als WinZip op een aantal diskettes. Pak deze diskettes weer uit op de gewenste PC en draai daar het installatieprogramma.

2: Bestel Rekenaar op CD-ROM. Met deze CD-ROM kun je heel eenvoudig zelf installatie-diskettes aanmaken. Je kunt Rekenaar dan overal installeren waar je maar wilt.

 

Onze PC (laptop) heeft geen seriële aansluiting (COM poort). Hoe kan ik dan een constateersysteem aansluiten?

De moderne laptops hebben alleen nog USB-poorten. Met een USB-naar-serieel omzetter krijg je alsnog de beschikking over een seriële aansluiting (COM poort). Hierop kun je gewoon de elektronische constateersystemen aansluiten. Een USB-naar-serieel converter is verkrijgbaar bij de PC-speciaalzaak.

 

Het onderste deel van het "Verbanden en Poules"-venster is niet zichtbaar omdat de Taakbalk er voor zit. Wat kan ik hieraan doen?

Dit doet zich alleen voor bij schermresolutie 800x600. Gezien de grote hoeveelheid informatie op het "Verbanden en poules"-venster is het niet mogelijk dit venster te kleiner te maken. Wij raden je aan om de Taakbalk van Windows zo in te stellen dat deze zich automatisch verbergt. Je hebt dan meer ruimte beschikbaar op het scherm. Je kunt je Taakbalk-instelling als volgt aanpassen:
- Klik met de rechtermuistoets op een leeg deel van de Taakbalk.
- Kies "Eigenschappen".
- Klik de optie "Automatisch verbergen" aan.
- Klik op OK.
De Taakbalk zakt nu automatisch uit beeld. Zodra je echter met je muis onderin het scherm komt komt de taakbalk weer vanzelf omhoog.

 

We krijgen er nieuwe leden bij van een andere vereniging die nog geen gebruik maakte van Rekenaar. Moeten we nu alle gegevens opnieuw invoeren en alle duiven opnieuw koppelen?

Rekenaar ondersteunt alleen het door de NPO uitgegeven UDP-formaat. Anderssoortige bestanden van applicatiesoftware van andere leveranciers kunnen niet ingelezen worden in Rekenaar. Er is echter wel een goed alternatief beschikbaar zodat je niet alle gegevens opnieuw moet invoeren of alle duiven opnieuw moet koppelen. Met dit alternatief blijven bijna alle gegevens behouden.
De kern van de zaak is in feite dat het NPO-nummer van een aantal liefhebbers verandert. Speciaal hiervoor kent Rekenaar de mogelijkheid om via "Extra | Hoklijst overzetten" een complete hoklijst inclusief chipringen in één keer te verhuizen naar een nieuwe liefhebber. Voer hiertoe de volgende stappen uit:

  • Maak voor de liefhebbers die nog niet in Rekenaar aanwezig zijn een nieuwe liefhebber aan met het oude NPO-nummer (bij sommige klokken kun je dit ook direct uit de klok lezen).
  • Lees de ringkoppels uit de klokken van de betreffende liefhebbers.
  • Maak voor al deze liefhebbers een nieuwe liefhebber in Rekenaar aan met het nieuwe NPO-nummer (het is in Rekenaar niet mogelijk om het NPO-nummer van een liefhebber te veranderen).
  • Zet de hoklijsten om via "Extra | Hoklijst overzetten".
  • Verwijder de oude liefhebbers.

 

Waarom ziet jullie website er niet zo flitsend uit (zeg maar gerust simpel)?

Alle inspanningen kosten tijd. Het ontwerpen, vervaardigen en onderhouden van een website ook. Een gebruiker heeft niets aan een flitsende website, een gebruiker wil gewoon een goed programma. Wij besteden onze tijd liever aan uitbreidingen en verbeteringen van Rekenaar dan aan een website met allerlei toeters en bellen.

 

Home | Producten